Προκήρυξη του Οργανισμού Εργατικής Εστίας για πλήρωση οργανικών θέσεων με μετάταξη (Αρ. Πρωτ. ΕΤΑΑ: 88423 - 01/09/2010) Print
Written by Giorgos Vovousas   
Wednesday, 26 January 2011 14:22

Προκήρυξη του Οργανισμού Εργατικής Εστίας για πλήρωση οργανικών θέσεων με μετάταξη (Αρ. Πρωτ. ΕΤΑΑ: 88423 - 01/09/2010)