Προκήρυξη του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για πλήρωση οργανικών θέσεων με μετάταξη (Αρ. Πρωτ. ΕΤΑΑ: 92525 - 08/09/2010) Print
Written by Giorgos Vovousas   
Wednesday, 26 January 2011 14:24

Προκήρυξη του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για πλήρωση οργανικών θέσεων με μετάταξη (Αρ. Πρωτ. ΕΤΑΑ: 92525 - 08/09/2010)