Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των γραμματειών των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με απόσπαση Print
Written by Giorgos Vovousas   
Monday, 10 June 2013 13:29

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των γραμματειών των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με απόσπαση. Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: Ρ36/73/31-05-2013 Πρόσκλησης του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):ΒΕΧΩ4691ΩΓ-ΡΤΒ.