Διακήρυξη Nο 15/2010 - Νέος Προχείρος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τον καθαρισμό των γραφείων των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. 10/11/2010 Print
Written by Giorgos Vovousas   
Wednesday, 02 February 2011 11:46

Διακήρυξη Nο 15/2010 Νέου προχείρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τον καθαρισμό των γραφείων των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. 10/11/2010

Last Updated on Thursday, 08 December 2011 08:58