Διακήρυξη Νο 16/2010 - Ανοιχτός Διαγωνισμός των τομέων Υγείας-Πρόνοιας Δικηγορών Αθηνών, Υγείας Δικηγορών Πειραιά, Ασφάλισης Νομικών-ΤΕΑΔ και Συμβολαιογράφων του Ε.Τ.Α.Α. για εκτυπωση ενσήμων Print
Written by Giorgos Vovousas   
Wednesday, 02 February 2011 11:48

Ανοιχτός διαγωνισμός των τομέων Υγείας -Πρόνοιας Δικηγορών Αθηνών, Υγείας Δικηγορών Πειραιά, Ασφάλισης Νομικών-ΤΕΑΔ και Συμβολαιογράφων του Ε.Τ.Α.Α. για την εκτύπωση συνολικά 125.810.000 τεμαχίων ενσήμων συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 288.360,00 € πλέον ΦΠΑ 07/12/2010

Last Updated on Thursday, 08 December 2011 08:33