Διακήρυξη Νο 17/2010 - Ανοικτός Επαναληπτικός Διαγωνισμός σε ευρώ για τις ανάγκες σε πετρέλαιο θέρμανσης των κτιρίων ιδιοκτησίας του Ε.Τ.Α.Α. για τη χειμερινή περίοδο 2010-2011 Print
Written by Giorgos Vovousas   
Wednesday, 02 February 2011 11:51

Ανοικτός επαναληπτικός διαγωνισμός σε ευρώ (€) για τις ανάγκες σε πετρέλαιο θέρμανσης των κτιρίων ιδιοκτησίας του Ε.Τ.Α.Α. για τη χειμερινή περίοδο 2010-2011 07/12/2010

Last Updated on Thursday, 08 December 2011 08:31