Αρ.Πρωτ.:150299/14-12-10 - Διακήρυξη Προχείρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το φορέα, Ε.Τ.Α.Α.- ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ, καθαρισμός του κτιρίου του Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Α.Ν. Print
Written by Giorgos Vovousas   
Wednesday, 02 February 2011 11:58

Διακήρυξη προχείρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το φορέα, Ε.Τ.Α.Α.- ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ, καθαρισμός του κτιρίου του Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Α.Ν.

Last Updated on Thursday, 08 December 2011 08:27