Δικήρυξη Νο 19/24-12-2010 - Ανοιχτός Διαγωνισμός για προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών του Ε.Τ.Α.Α. - Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης Print
Written by Giorgos Vovousas   
Wednesday, 02 February 2011 11:59

Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών του Ε.Τ.Α.Α. - Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, Αρ. Διακήρυξης 19/24-12-2010

Last Updated on Thursday, 08 December 2011 14:35