Διακήρυξη Δημοσίου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτων στην Αλεξανδρούπολη, Κοζάνη, Καρδίτσα και Βόλο για τη στέγαση υπηρεσιών του ΕΤΑΑ/Τομείς Υγειονομικών Print
Written by Giorgos Vovousas   
Wednesday, 02 February 2011 12:12

Διακήρυξη δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτων στην Αλεξανδρούπολη, Κοζάνη, Καρδίτσα και Βόλο για τη στέγαση υπηρεσιών του ΕΤΑΑ/Τομείς Υγειονομικών

Last Updated on Thursday, 08 December 2011 08:23