Αριθ.Πρωτ.:18569/07-02-2011 - Διακήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ασφάλιση των ακινήτων του ΕΤΑΑ Print
Written by Τμήμα Περιουσίας ΕΤΑΑ   
Monday, 07 February 2011 13:55

Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός προϋπολογισμού 130.000€ με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων – εξοπλισμού) των Τομέων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με μονομερές δικαίωμα εκ μέρους του ΕΤΑΑ παράτασης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων για ένα (1) επιπλέον έτος, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή.

Last Updated on Thursday, 08 December 2011 12:37