Αριθ.Πρωτ.:25169/16-02-2011 - Διακήρυξη Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκποίηση ακίνητου του ΕΤΑΑ/ΤΠΔΕ επί της Σουλίου 1 στην Αθήνα Print
Written by Τμήμα Περιουσίας ΕΤΑΑ   
Thursday, 17 February 2011 11:57

Διακήρυξη δημοσίου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση ακίνητου του ΕΤΑΑ/ΤΠΔΕ επί της Σουλίου 1 στην Αθήνα

Last Updated on Thursday, 08 December 2011 08:08