Αρ.Πρωτ.:52375/31-03-2011 - Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακίνητου στη Βουκουρεστίου 30 Αθήνα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των π.δ. 715/79 και 34/95 Print
Written by Διεύθυνση Οικονομικών   
Thursday, 31 March 2011 14:36

Οροί διακήρυξης δημόσιου πλειοδοτικού επαναληπτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακίνητου κατ' εφαρμογή των διατάξεων των π.δ. 715/79 και 34/95.

Last Updated on Thursday, 08 December 2011 08:19