Διακήρυξη Νο 6/2011 - Ανοικτός Επαναληπτικός Διαγωνισμός για «Προμήθεια Εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΤΑΑ – Τομέας Υγείας Δικηγορών Θεσσαλονίκης» Print
Written by Giorgos Vovousas   
Friday, 01 April 2011 12:32

Διακήρυξη Νο 6/2011 Ανοικτού  Επαναληπτικού Διαγωνισμού για «Προμήθεια Εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΤΑΑ – Τομέας Υγείας Δικηγορών Θεσσαλονίκης»

 

α). Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης με αριθμ. Νο 6/2011 Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για «Προμήθεια Εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΤΑΑ – Τομέας Υγείας Δικηγορών Θεσσαλονίκης" - 07/04/2011

 

β). Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης με αριθμ. Νο 6/2011 Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για «Προμήθεια Εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΤΑΑ – Τομέας Υγείας Δικηγορών Θεσσαλονίκης" -  08/04/2011

γ). Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης με αριθμ. Νο 6/2011 Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για «Προμήθεια Εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΤΑΑ – Τομέας Υγείας Δικηγορών Θεσσαλονίκης" -  21/04/2011

 

δ). Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης με αριθμ. Νο 6/2011 Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για «Προμήθεια Εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΤΑΑ – Τομέας Υγείας Δικηγορών Θεσσαλονίκης" -  28/04/2011

 

Last Updated on Wednesday, 07 December 2011 12:33