Διακήρυξη Νο 7/2011 - Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια «υλικών και αντιδραστηρίων (εξετάσεις στο χέρι) για το μικροβιολογικό – βιοχημικό τμήμα του Τομέα Υγείας Δικηγορών Αθηνών του κ.τ.ό. προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00 € πλέον φπα σε ετήσια βάση» Print
Written by Διεύθυνση Οικονομικών   
Friday, 08 April 2011 12:41

Διακήρυξη Νο 7/2011.  Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «υλικών και αντιδραστηρίων (εξετάσεις στο χέρι) για το μικροβιολογικό – βιοχημικό τμήμα του τομέα υγείας δικηγορών Αθηνών του κ.τ.ό. προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00 € πλέον φπα σε ετήσια βάση»

Last Updated on Wednesday, 07 December 2011 12:32