Διακήρυξη Νο 12/2011 - Προχείρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη φύλαξη του κτιρίου του Τομέα Ασφάλισης Νομικών - Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγορών Print
Written by Giorgos Vovousas   
Wednesday, 25 May 2011 09:50

Διακήρυξη προχείρου μειοδοτικού  διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για τη φύλαξη του  κτιρίου του Τομέας Ασφάλισης Νομικών - Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγορών.

Last Updated on Wednesday, 07 December 2011 11:12