Διακήρυξη Νο 19/2011 - Νέος Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής για τις ανάγκες των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. Print
Written by Θεόδωρος Κεζέμπογλου   
Tuesday, 08 November 2011 10:22

Διακήρυξη Νο 19/2011 - Νέος Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής για τις ανάγκες των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. προϋπολογισμού εώς 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Last Updated on Friday, 09 December 2011 07:42