Διακήρυξη Νο 21/2011 - Ανοικτός Επαναληπτικός Διαγωνισμός προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. κατά τη χειμερινή περίοδο 2011-2012 Print
Written by Αντώνης Αλεξίου   
Thursday, 29 December 2011 00:00

Ανοικτός επαναληπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης που χρειάζονται τα κτίρια ιδιοκτησίας των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. κατά τη χειμερινή περίοδο 2011-2012.

Last Updated on Thursday, 29 December 2011 09:27