Διακήρυξη Νο 22/2011 - Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τη φύλαξη του κτηρίου του πρώην ξενοδοχείου ΕΣΠΕΡΙΑ ιδιοκτησίας του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α Print
Written by Αντώνης Αλεξίου   
Thursday, 29 December 2011 00:00

Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τη φύλαξη του κτηρίου του πρώην ξενοδοχείου ΕΣΠΕΡΙΑ ιδιοκτησίας του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α.

Last Updated on Thursday, 05 January 2012 13:19