Διακήρυξη Νο 1/2012 - Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το Φορέα: Ε.Τ.Α.Α.- Τομέας Ασφάλισης Νομικών–Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων για τον καθαρισμό του κτιρίου του Ε.Τ.Α.Α.–Τ.Α.Ν. Print
Written by Giorgos Vovousas   
Thursday, 05 January 2012 00:00

Διακήρυξη Νο 1/2012 - Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το Φορέα: Ε.Τ.Α.Α.- Τομέας Ασφάλισης Νομικών–Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων για τον καθαρισμό του κτιρίου του Ε.Τ.Α.Α.–Τ.Α.Ν.

Last Updated on Monday, 09 July 2012 14:03