Διακήρυξη Νο 3/2012 - Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την επιλογή αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει το έργο της επέκτασης της εφαρμογής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων Print
Written by Giorgos Vovousas   
Thursday, 02 February 2012 14:50

Διακύρηξη Νο 3/2012 - Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την επιλογή αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει το έργο της επέκτασης της εφαρμογής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων, η οποία λειτουργεί για τις ανάγκες του ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, ΟΠΑΔ κ.λ.π. και στο Ε.Τ.Α.Α., προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Last Updated on Monday, 09 July 2012 14:02