Διακήρυξη Nο 6/2012. Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση του έργου « Ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών στο ακίνητο πρώην ξενοδοχείο Εσπέρια, ιδιοκτησίας Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Α.Ν. επί της οδού Σταδίου 22 & Εδουάρδου Λω στη Print
Written by Giorgos Vovousas   
Monday, 09 April 2012 15:14

Διακήρυξη Nο 6/2012.  Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση του έργου « Ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών στο ακίνητο πρώην ξενοδοχείο Εσπέρια, ιδιοκτησίας Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Α.Ν. επί της οδού Σταδίου 22 & Εδουάρδου Λω στην Αθηνά

Last Updated on Tuesday, 12 June 2012 11:11