Προσοχή νέα ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού- Διακήρυξη Νο 11/2012 Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει το έργο της παροχής υπηρεσιών ασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων – εξοπλισμού) του Ε.Τ.Α.Α. Print
Written by Giorgos Vovousas   
Friday, 29 June 2012 00:00

Τόπος Διενέργειας Διαγωνισμού

Ημερομηνία Διαγωνισμού

Ημέρα Διαγωνισμού

Ώρα Διαγωνισμού

ΕΤΑΑ

Μάρνη 22,

104 33, Αθήνα

23/07/2012

Δευτέρα

11:00π.μ.

 

Διακήρυξη Νο 11/2012  με Θέμα: Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει το έργο της παροχής υπηρεσιών ασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων – εξοπλισμού) των Τομέων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, προϋπολογισθείσας δαπάνης 190.000 €

 

 

Last Updated on Friday, 29 June 2012 13:37