ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νo 14/2012 Προκήρυξη Ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής που θα καλύψει τις ανάγκες των Ενιαίων Υπηρεσιών, καθώς και των Τομέων του ΕΤΑΑ. Print
Written by Giorgos Vovousas   
Monday, 27 August 2012 00:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νo 14/2012 Προκήρυξη Ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής που θα καλύψει τις ανάγκες των Ενιαίων Υπηρεσιών, καθώς και των Τομέων του ΕΤΑΑ.

Last Updated on Monday, 27 August 2012 11:49