Επείγουσα ανακοίνωση - Αφορά το δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με αρ. Διακήρυξης: 20/2012. Print
Written by Giorgos Vovousas   
Friday, 14 December 2012 15:02
Επείγουσα ανακοίνωση για τη μετάθεση ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού –  τροποποίηση πινάκων συμμόρφωσης και οικονομικής προσφοράς για το δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με αρ. Διακήρυξης: 20/2012.
Last Updated on Friday, 14 December 2012 15:31