ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 1/2013 Ανοιχτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια διαφόρων ειδών για το ΕΤΑΑ Print
Written by Giorgos Vovousas   
Tuesday, 22 January 2013 00:00
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 1/2013 Ανοιχτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια διαφόρων ειδών για το Ε.Τ.Α.Α.
Last Updated on Tuesday, 22 January 2013 14:52