Διακήρυξη Αρ. 02/2013, Ανοιχτός διαγωνισμός του Τομέα Ασφάλισης Νομικών-ΤΕΑΔ του Ε.Τ.Α.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ..... Print
Written by Giorgos Vovousas   
Friday, 01 March 2013 13:13

Διακήρυξη Αρ. 02/2013, Ανοιχτός διαγωνισμός του Τομέα Ασφάλισης Νομικών-ΤΕΑΔ  του Ε.Τ.Α.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την εκτύπωση συνολικά 32.000.000 τεμαχίων ένσημων συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 140.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.