Διακήρυξη αρ. 06/2013, Ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός για τη φύλαξη σε ετήσια βάση των κτιρίων ιδιοκτησίας του Τομέα Ασφάλισης Νομικών – Τ.Ε.Α.Δ. Του Ε.Τ.Α.Α...................... Print
Written by Giorgos Vovousas   
Friday, 15 March 2013 13:46
Διακήρυξη αρ. 06/2013, Ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός για τη φύλαξη σε ετήσια βάση των κτιρίων ιδιοκτησίας του Τομέα Ασφάλισης Νομικών – Τ.Ε.Α.Δ. Του Ε.Τ.Α.Α.:

Α) επί της οδού Σωκράτους 53 Αθήνα

Β) επί της οδού Σταδίου 22 και Εδουάρδου Λω (πρώην ξενοδοχείο Εσπέρια).

Με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ προϋπολογισθείσας δαπάνης 151.050,40 € πλέον Φ.Π.Α.