Επείγουσα ανακοίνωση : Διευκρινίσεις σχετικά με στοιχειά ανάθεσης εργασιών ταμειακής διαχείρισης και συναφών με αυτήν υπηρεσιών των τομέων Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. Αφορά στον επαναληπτικό διαγωνισμό με αρ. Διακήρυξης 03/2013 Print
Written by Giorgos Vovousas   
Wednesday, 03 April 2013 09:38

Επείγουσα ανακοίνωση : Διευκρινίσεις σχετικά με στοιχειά ανάθεσης εργασιών ταμειακής διαχείρισης και συναφών με αυτήν υπηρεσιών των τομέων Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α.  Αφορά στον επαναληπτικό διαγωνισμό με αρ. Διακήρυξης 03/2013

Last Updated on Wednesday, 03 April 2013 09:52