Διακήρυξη Αρ. 08/2013 πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια - εκτύπωση 49.300 τεμαχίων ασφαλιστικών βιβλιάριων για τις ανάγκες του Τομέα Ασφάλισης Νομικών ....... Print
Written by Giorgos Vovousas   
Tuesday, 30 April 2013 14:52
Διακήρυξη Αρ. 08/2013 πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια - εκτύπωση 49.300 τεμαχίων ασφαλιστικών βιβλιάριων για τις ανάγκες του Τομέα Ασφάλισης Νομικών - Τομέα  Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγορών του Ε.Τ.Α.Α. προϋπολογισθείσας δαπάνης 16.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ