Διακήρυξη Αρ. 05/2013 Πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής που θα καλύψει τις ανάγκες των Τομέων Υγειονομικών, Ασφάλισης Νομικών-ΤΕΑΔ και Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών του Ε.Τ.Α.Α. Print
Written by Giorgos Vovousas   
Friday, 10 May 2013 00:00
Διακήρυξη Αρ. 05/2013 Πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής που θα καλύψει τις ανάγκες των Τομέων Υγειονομικών, Ασφάλισης Νομικών-ΤΕΑΔ και Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών του Ε.Τ.Α.Α.
Last Updated on Friday, 10 May 2013 10:57