Διακήρυξη αρ. 09/2013: Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμούy για την ανάθεση της φύλαξης σε ετήσια βάση των κτηρίων των Τομέων Υγειονομικών του ΕΤΑΑ επί της οδού Αχαρνών 27 & 29 στην Αθήνα, προϋπολογισθείσας δαπάνης 30.330,00 € πλέον του νομίμου ΦΠΑ. Print
Written by Giorgos Vovousas   
Monday, 03 June 2013 14:57
Διακήρυξη αρ. 09/2013: Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμούy για την ανάθεση της φύλαξης σε ετήσια βάση των κτηρίων των Τομέων Υγειονομικών του ΕΤΑΑ επί της οδού Αχαρνών 27 & 29 στην Αθήνα, προϋπολογισθείσας δαπάνης 30.330,00 € πλέον του νομίμου ΦΠΑ.
Last Updated on Monday, 03 June 2013 15:03