Διακήρυξη Αρ. 7/2013: Πρόχειρος διαγωνισμός για την αποστολή προσκλήσεων για τις συνεδριάσεις της Δ.Ε. επείγουσας αλληλογραφίας κλπ, των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. προϋπολογισθείσας δαπάνης έως 45.000 € πλέον του ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα.... Print
Written by Giorgos Vovousas   
Thursday, 20 June 2013 15:52
Διακήρυξη Αρ. 7/2013: Πρόχειρος διαγωνισμός για την αποστολή προσκλήσεων για τις συνεδριάσεις της Δ.Ε. επείγουσας αλληλογραφίας κλπ, των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. προϋπολογισθείσας δαπάνης έως 45.000 € πλέον του ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα ενός έτους.
Last Updated on Thursday, 20 June 2013 15:55