Διακήρυξη Αρ. 4 / 2014. Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για τη διαμόρφωση computer room στο νέο κτήριο των ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Print
Written by Giorgos Vovousas   
Thursday, 17 April 2014 00:00
Διακήρυξη αρ. 4/2014. Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για τη διαμόρφωση computer room στο νέο κτήριο των ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. προϋπολογισθείσας δαπάνης έως 29.000,00 € πλέον Φ.Π.Α ή έως 35.670,00 € συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.
Last Updated on Thursday, 17 April 2014 14:34