Διακήρυξη Αρ. 5/2014. Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη ανάδοχου, ο οποίος θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου που αφορά στα μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα του κτηρίου επί της οδού Σταδίου 29 στην Αθήνα. Print
Written by Giorgos Vovousas   
Tuesday, 13 May 2014 00:00
Διακήρυξη αρ. 5/2014. Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την ανάδειξη ανάδοχου, ο οποίος θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου που αφορά στα μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα του κτηρίου επί της οδού Σταδίου 29 στην Αθήνα ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.
Last Updated on Tuesday, 13 May 2014 11:35