Διακήρυξη Αρ. 6/2014. Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την ανάδειξη ανάδοχου, ο οποίος θα αναλάβει το έργο της φύλαξης σε ετήσια βάση των χώρων του κτηρίου επί της οδού π. Π. Γερμανού 3-5 στην Αθήνα Print
Written by Giorgos Vovousas   
Monday, 02 June 2014 00:00
Διακήρυξη αρ. 6/2014. Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την ανάδειξη ανάδοχου, ο οποίος θα αναλάβει το έργο της φύλαξης σε ετήσια βάση των χώρων του κτηρίου επί της οδού π. Π. Γερμανού 3-5 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α., προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
Last Updated on Monday, 02 June 2014 08:53