Διακήρυξη Αρ. 8 / 2014: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ, που αφορά στην προμήθεια και εκτύπωση συνολικώς 5.580.000 ΤΕΜ ενσήμων. Print
Written by Κωνσταντίνος Πλιακοστάθης   
Friday, 27 June 2014 08:05

Διακήρυξη Αρ. 8 / 2014

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ, που αφορά στην προμήθεια και εκτύπωση συνολικώς 5.580.000 ΤΕΜ ενσήμων.

Last Updated on Tuesday, 20 October 2015 11:45