ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 9/2014 Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ για τη φύλαξη σε ετήσια βάση των κτηρίων ιδιοκτησίας του τομέα ασφάλισης νομικών, καθώς και του κτηρίου ιδιοκτησίας των τομέων υγειονομικών, 170.000Ευρώ Print
Wednesday, 02 July 2014 08:25

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 9/2014

Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ για τη φύλαξη σε ετήσια βάση των κτηρίων ιδιοκτησίας του τομέα ασφάλισης νομικών, καθώς και του κτηρίου ιδιοκτησίας των τομέων υγειονομικών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 170.000 ευρώ με τον Φ.Π.Α.

Last Updated on Wednesday, 02 July 2014 08:30