ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 12/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α., ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ Print

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 12/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α., ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ