ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 14 /2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ Print
Tuesday, 09 December 2014 12:57

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 14 /2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΜΈΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε., ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΏΝ, ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ, ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 47.550,05 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.