ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 14 /2014 Print
Tuesday, 16 December 2014 13:59

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 14 /2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΜΈΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.