Διακήρυξη ΑΡ. 9- 2015 πρόχειρος διαγωνισμός μεταφοράς εξοπλισμού μετεγκατάσταση ΤΣΜΕΔΕ Print
Written by Giorgos Vovousas   
Tuesday, 23 June 2015 14:52

Πρόχειρος διαγωνισμός μεταφοράς εξοπλισμού μετεγκατάσταση ΕΤΑΑ / ΤΣΜΕΔΕ.