Πρόσθετα στοιχεία πρόχειρου διαγωνισμού Warrants του Ε.Τ.Α.Α. Print
Friday, 26 June 2015 15:57

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 8/2015

Πρόσθετα στοιχεία για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό δικαστικής διεκδίκησης των δικαιωμάτων (warrants) εκ των Αυξήσεων Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΤΕ και της ALPHA BANK κατά το 2013, στις οποίες συμμετείχε το ΕΤΑΑ.

Last Updated on Tuesday, 20 October 2015 11:47