ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ & ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΑ Print
Wednesday, 08 July 2015 09:10

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ & ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΑ