Διακήρυξη Αρ. 14/15. Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει το έργο της φύλαξης & προστασίας σε ετήσια βάση των χώρων του κτηρίου επί της οδού Π. Π. Γερμανού 3-5 στην Αθήνα Print
Friday, 16 October 2015 14:55

Διακήρυξη Αρ. 14/15

Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει το έργο της φύλαξης & προστασίας σε ετήσια βάση των χώρων του κτηρίου επί της οδού Π. Π. Γερμανού 3-5 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α., προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Last Updated on Tuesday, 20 October 2015 11:44