Διακήρυξη Αρ. 15/2015.Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει το έργο της προμήθειας - εκτύπωσης εντύπων, μπλοκ, ασφαλιστικών βιβλιαρίων για την κάλυψη των αναγκών των Τομέων Print
Tuesday, 27 October 2015 13:56

Διακήρυξη Αρ. 15/2015

 

Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει το έργο της προμήθειας - εκτύπωσης εντύπων, μπλοκ, ασφαλιστικών βιβλιαρίων για την κάλυψη των αναγκών των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε., Τομέων Υγειονομικών, Τομέα Ασφάλισης Νομικών, Τομέα Υγείας Δικηγόρων Πειραιά, Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών, Τομέα Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης & Τομέα Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών του Ε.Τ.Α.Α., προϋπολογισθείσας δαπάνης 69.715,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ