ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς που αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση : α) film αμμοβολής υαλοπινάκων και αντηλιακών μεμβρανών & β) περσίδων αλουμινίου σκίασης για τους γραφειακούς χώρους του κτηρίου επί της.... Print
Written by Giorgos Vovousas   
Friday, 13 November 2015 15:12

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς που αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση : α) film αμμοβολής υαλοπινάκων και αντηλιακών μεμβρανών & β)  περσίδων αλουμινίου σκίασης για τους γραφειακούς χώρους του κτηρίου επί της οδού Π.Π. Γερμανού 3-5 στην Αθήνα συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των 6.400,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Last Updated on Monday, 16 November 2015 10:55