Διακήρυξη Αρ. 17/2015 Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια και τοποθέτηση αυτονόμου συστήματος κλιματισμού μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου VRV (VARIABLE..... Print
Written by Giorgos Vovousas   
Friday, 11 December 2015 16:08

Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια και τοποθέτηση αυτονόμου συστήματος κλιματισμού μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου VRV (VARIABLE REFRIGERANT VOLUME) στο γραφείο Γ303Α καθώς & μικρής έκτασης εργασιών στο γραφείο Κ114, τα όποια βρίσκονται στο εμπορικό κέντρο PORTO CENTER επί των οδών νικηφόρου ουρανού-μινωταυρου και 26ης Οκτώβριου στη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας Τομέων Υγειονομικών Ε.Τ.Α.Α. προϋπολογισθείσας δαπάνης 49.220,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23% ή 60.540,60 € συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.