ΟΡΘΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του Ε.Τ.Α.Α. ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 20/2015 Print
Friday, 08 January 2016 11:20

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: ΟΡΘΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του Ε.Τ.Α.Α. ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 20/2015

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α. λανθασμένου αρχείου που αφορά την υπ’ αριθμ. 20/2015 διακήρυξη του Ε.Τ.Α.Α., η εν λόγω διακήρυξη αναρτήθηκε εκ νέου στην ιστοσελίδα του Ταμείου. Η ορθή  ημερομηνία διενεργείας διαγωνισμού είναι η 11η Ιανουαρίου 2016 και ώρα 09:00 π.μ. αντί της 15ης Ιανουαρίου 2016 που αρχικά αναφερόταν στην διακήρυξη . Ο ίδιος χρόνος είναι καταληκτικός για την υποβολή προσφορών.

 

 

 

Ο Πρόεδρος

του  ΔΣ  του Ε.Τ.Α.Α.

Στυλιανός Πλιάκης

 

Last Updated on Friday, 08 January 2016 11:41