Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει το έργο της φύλαξης & προστασίας εγκαταστάσεων κτηρίων στην Αθήνα, ιδιοκτησίας των Τομέων Υγειονομικών,....... Print
Written by Giorgos Vovousas   
Monday, 04 April 2016 00:00

Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει το έργο της φύλαξης & προστασίας εγκαταστάσεων κτηρίων στην Αθήνα, ιδιοκτησίας των Τομέων Υγειονομικών,  του Τομέα Υγείας Πρόνοιας Δικηγορών Αθηνών, των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε., προϋπολογισθείσας δαπάνης 56.128,15 € πλέον Φ.Π.Α.

Last Updated on Tuesday, 05 April 2016 07:31