ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 6/2016 - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ Print

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.  6/2016

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Π. Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5, ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34  & ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ  ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 64 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  58.200,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.